The Landmark Hotel (A)

3018 Nanhu Road, Shenzhen, Guangdong 518001, PRC
Contact person: Ms. Liu